Derde “Week van de Official”

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden. Tienduizenden scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers,… zorgen ervoor dat we wekelijks op een faire manier aan sport kunnen doen.

In elke sportclub in Vlaanderen verdienen de officials het om even in de spotlights te staan.
De Week van de Official is een sporttakoverschrijdend initiatief en wil respect en waardering tonen voor de wekelijkse inzet van officials in Vlaanderen.

De Vlaamse Judofederatie vzw zet mee haar schouders onder de campagneweek.

Tijdens deze derde editie van de "Week van de Official", van 7 tot en met 15 oktober 2017, zetten we dan ook onze scheidsrechters Rudy Everaert en Steven Schram eens extra in de aandacht.

​​
Foto's