Clubgeschiedenis

Historiek van Judoschool Marcel Degroote

De stichter-voorzitter van de judoschool is Marcel Degroote.

In de jaren 50 begon ik met het beoefenen van de judosport. Jarenlang heb ik ervaring kunnen opdoen in diverse clubs in België alsook in het buitenland.

In België had ik het voorrecht om getraind te worden door de Japanse Meester Ichiro Abe 10° Dan en Meester Tokio Hirano. Toen Meester Abe definitief naar Japan terugkeerde, werd ik door hem als zijn opvolger in België aangeduid.

Halfweg de jaren 80 groeide bij mij het plan om een eigen club op te richten. In het jaar 1986 sprak ik met enkele leden over mijn ideeën en plannen en begin 1987 was het dan zover : de Judoschool Marcel Degroote werd opgericht. De eerste trainingszaal bevond zich in de dansstudio van Ter Groene Poorte. Door omstandigheden werd de zaal in Ter Groene Poorte niet meer verhuurd en moesten we uitkijken naar een andere locatie. Sedert 1994 trainden we in de sportzaal van het KTA te St. Michiels-Brugge.

Er werd gestart met een twintigtal leden. Dit aantal steeg echter vlug tot 100 leden en dit amper 1 jaar na de start van de judoschool. De judoschool was op alle vlakken een succes. In 1988, na amper 1 seizoen, werd de seniorenploeg eerste in de interclubcompetitie, waarbij 10 gerenommeerde ploegen deelnamen. Johan Baert als technisch directeur van de judoschool leidde de jongeren + 15 jaar en de volwassenen op.
Het succes van de judoschool was eveneens te danken aan Annie Witvoet die verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding. Annie, de echtgenote van Marcel, is eveneens een oud-leerlinge van de japanse Meester Ichiro Abe en Meester Tokio Hirano.  Ook Rudy Everaert stond in voor het opleiden van de jongeren.

Ook de individuele successen stapelden zich op. Zo telde de judoschool diverse winnaars in competities en tornooien.

Ook qua persoonlijke vervolmaking bleven de successen zich opstapelen. Denk maar aan de diverse hogere graden: Rudy Everaert, 5° Dan, Johan Baert 6de Dan, Annie Witvoet 6de Dan en Marcel Degroote 8° Dan.Onze judoschool onderscheidt zich van andere door het aantal "hogere Dan-graden". Dit komt uiteraard ten goede aan alle clubleden.

In 1994 werd een afdeling van de judoschool te Oostkamp opgericht. De Judoschool Marcel Degroote – Oostkamp werd een bloeiende afdeling waar Johan Baert en Rudy Everaert zich inzetten voor de Oostkampse jeugd.
In september 2013 kwam het tot een fusie van de afdeling St.Michiels en Oostkamp. Reden van deze fusie was het ontbreken van een degelijke trainingszaal te St.Michiels. Gezien de afdeling te Oostkamp over een matsportenzaal in de Valkaart beschikt, was dit de oplossing om de club draaiende te houden onder de clubnaam: JUDOSCHOOL MARCEL DEGROOTE.
Na 30 jaar voorzitterschap geeft Marcel in januari 2017, de fakkel door aan Rudy Everaert die de Judoschool in dezelfde geest verder zal leiden.


Aan allen die de oprichting van Judoschool Marcel Degroote tot een succes maakten, mijn welgemeende dank.

Marcel Degroote.
Stichter, Ere-Voorzitter

Palmares Marcel Degroote 8° Dan

Stichter en Ere-Voorzitter van Judoschool Marcel Degroote.
Sportambassadeur van de Stad Brugge.
Wereldscheidsrechter ( o.a. op de Olympische Spelen te Los Angeles, op de Wereldkampioenschappen te New York, Parijs, Seoul...op de CISM te Rio de Janeiro, San Diego en op vele andere internationale tornooien.
Laureaat van de trofee voor Sportverdienste van de stad Brugge 1970
Ex-Technisch Directeur van de Vlaamse Judo Federatie.
Ex-Nationale lesgever.
Trainer A - BLOSO
Lid van de Raad der Hogere Graden

Jurylid examen Hogere Graden.
Erelid Vlaamse Judo Federatie.