wedstrijd en organisatiebepalingen

Dit document, uitgegeven door de VJF, bepaalt de voorwaarden voor het organiseren en deelnemen aan tornooien.

Daarnaast worden alle reglementen en eisen vermeld inzake:

Wedstrijdkledij (lengte mouwen, lengte broek, toegestane reclame, naamemblemen, ...)
Wedstrijdtijd (per leeftijd, rusttijd, golden score, fouten, ...)
Wedstrijdruimte.(grootte van het wedstrijdoppervlak, ...)
Wedstrijdformules (rechtstreekse uitschakeling, enkele en dubbele herkansing, poules, ...)
Wedstrijdverloop (inschrijving, weging, loting, medisch toezicht, coach, ...)